Nyhetsbrev fra Træna

Klikk her for å lese seneste Nyhetsbrevet i din browser!

God Jul & Godt Nytt År!

Det har vært et hendelsesrik 2018 i Træna!

Som et forsøk på å summere noe av alt som skjedd kommer her et nyhetsbrev.
Tusen takk til alle som står på og jobber i lag for utvikling i øysamfunnet vårt og takk til alle som følger med på distans.

Ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt  Nytt 2019!

Ps. Julgavetips dette år er selvsagt en vinteropplevelse. Sikre deg billetter til Ta Træna med Storm 14-17.februar 2019. Det blir tidenes vinterfest kan vi love!

/Moa Björnson
Utviklingssjef Træna Kommune / www.tenktraena.no / moa@trana.kommune.no

Forskningsprosjekt til Træna

Året startet med å «vinne» Forskningsrådsmidler til 2,5 milioner for utvikling av lokalt reiseliv- og lokalsamfunn. Prosjektet er satt igang og en gruppe med nasjonale reiselivsaktører og forskere jobber for å teste ut reiselivsopplevelser og tilrettelegge for samfunnsutvikling på Træna. Satsingen på Innovativt bo- og opplevelsesstedinngår her. Det er flott at Træna blir satt på kartet, og at flere finner interessen i å satse på kunnskap og utvikling her lengst ut i havgapet.

Illustrasjon: Vardehaugen Arkitekter

Innovasjonspris til Træna

Træna har vunnet innovasjonspris og fått mye oppmerksomhet for det rundt omkring i det lange land. Les jurymotiveringen her. Flere besøkere kommer på befaring og utveksling og vi blir invitert inn i nye samarbeider. Hvem kunne tro at vi skulle ta hjem en slik pris? 500 000 kr er prispengene som vi nå hatt idédugnad om hva vi skal gjøre med! I nominasjonsfilmen ser vi mange kjente Trænafjes!

Foto: Difi

Næringsutvikling langt til havs

Når det kommer til næringsutvikling er det fint å se at både storsatsinger og enkeltforetak ser muligheter i Træna.  Gaia Salmon fortsetter planleggingen for landbasert oppdrett. Træna Arctic Fishing planlegger å bygge ut virksomheten i Selvær med 2 nye boenheter og dermed 24 nye sengeplasser. Træna Overnattinghar investert i en omfattende oppussing av det gamle rådhuset og startet overnattingsbedrift. Andre satsinger vi sett innen reiseliv er etableringen av Havkajakk, sommerkafé på Selvær og der planlegges forresten et Æfugl-museum. Reiselivet på Helgeland vokser og Træna er med på toget!

På Træna Kaffebrenner har fått nye lokaler og brenner økologisk kaffe og leverer rundt omkring i hele regionen.

Rådgivningsfirmaet Gärtners Driftsstøtte startet opp etter sommeren og Træna Vask har fått ny liv når Træna Snekkerservice overtok. TBS Verksted satser på utvikling av en ny båtmodell og har også utviklet en fjernstyrt flytebrygge. Træna Sjømat AS har testet ut produkter under navnet Smak Træna og Træna Fisker AS har arrangert kurs i hvordan man starter som fisker.

Flere nyetableringer er i planleggingsfasen og til våren ordner vi gründerkurs og annen kompetansepåfyll.

Foto: Træna Overnatting

 

Grendahusprosjekt Un-Urban Experiments 

I juni og juli hadde vi internasjonale skoler på besøk. Et spennende samarbeide mellom det lokale grendahuset, ungdommer fra mange land og innbyggere her. Grendahuset fikk et lite ansiktsløft og arbeidet med huset ser ut å fortsette med full kraft. En av ungdommene gjorde en blogg og skrev at sommeren på Træna var den beste noensinne.

Mer info: www.tenktraena.no/unurban

Nominert til Årets Lyspris

Træna er både lyst og mørkt for tiden. Som en lysglimt på slutten av året ble prosjektet Træna Urban Lighting nominert til Årets Lyspris. Nå er alle installasjoner ferdige, men prosjektet ender ikke her. Det har lett til at vi neste år får byttet gatelysene til strømsparende LED-lys i hele kommunen.

Du kan lese mer om prosjektet på www.tenktraena.no/lys
Følg prosjektet på Facebook: Træna Urban Lighting

Foto: Bertine Tønseth for Osram

Søkere fra 16 ulike land til AIR

Artist in Residence-gruppen har presis valgt ut neste års prosjekt. Vi hadde rundt 50 søkere fra 16 ulike land og snart publiseres hvilke som kom gjennom juryens nåløye. Vi kan avsløre at det blant annet blir badstuebygging på Selvær og flere barn- og ungdomsprosjekt neste år. Håll utkik på hjemmesiden og les mer om alle prosjekt som kommer.

Følg AIR Træna på Facebook og les mer på bloggen

Lærling i Træna!

En nyhet i 2018 er at vi fått en lærling. Ann Lois Hansen fra Selvær har utdannelse i reiselivsfag og gjør nå 2 år som lærling ved Træna Turistkontor, Utviklingsprosjekt og Træna Arctic Fishing. Det er flott når lokal ungdom selv tar initiativ til å vare med i samfunnsbyggingen og samarbeidet med opplæringskontoret funker fint. En oppfordring til virksomheter er å se muligheten å bli lærlingbedrift. Ann Lois har opprettet Træna Turistkontor på Facebook. Følg gjerne med der.

Ta Træna med Storm 2019

Vi gjør det igjen! Vinterfestival en har kommet for å bli, og den 14.-17. februar inviterer vi til fest, faglig påfyll og storstilte opplevelser. På programmet står blant annet forfatterforedrag med Per Anders Todal som skrivet Havlandet og så har Sven Henriksen forestilling i kirken. Dessuten kommer Jill Larsdotter fra Lovund og synger på salongen i Ferga, og det blir selvsagt Skreifest igjen på bildekk. Les om alt i programmet og sikre deg billetter: www.tenktraena.no/vinterfest så ses vi i februar!

Plakat: Erik Mårtensson, foto Ole Brodersen

 

ABONNER PÅ NYHETER HER!

 

TIDLIGERE NYHETSBREV

Testlab Træna

TESTLAB TRÆNA er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan fremtidens bærekraftige reiseliv og levedyktige lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes.

Hvor stor turistaktivitet tåler og trenger et gitt lokalsamfunn?

Reiselivet globalt er i endring. Denne raskt voksende næring skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsamfunnene svekkes, eller forsvinner helt? Mange av de mest attraktive opplevelsene ligger på steder som er avsides og hvor investeringer er forbundet med stor risiko, noe som skaper utfordringer for det norske reiselivet.  I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan fremtidens bærekraftige reiseliv og levedyktige lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes.

 

Bakgrunn

Den globale utviklingstendensen innen opplevelsesnæring og reiseliv har i de siste årene handlet mer og mer om nisjemålgrupper og det å kunne tilby opplevelser som er ekte og baserer seg på dypere læring eller nye erfaringer. Mange destinasjoner går helt bort fra det tilrettelagte charteropplegget, og masseturisme er et begrep som ikke har god gjenklang hverken i lokalsamfunnene eller hos turistene. Nye firmaer utfordrer hotellkjedene med mer personlige alternativer, de skreddersydde pakkereisene velges bort til fordel for aktiviteter som oppleves mere ekte og stedsspesifikke. ”Workations” tilbys frilansere hvor arbeid, fritid og reise ofte går hånd i hånd. Reisemåtene blir mer differensiert og individualisert. Man ønsker å være en verdifull gjest på et sted og ikke en av flere tusen turister. Reisende og de lokale/bofaste etterspør lignende funksjoner og verdier; kultur, natur, mat, lokal stedsutvikling og hverdagsliv – og det å møte hverandre. Disse utviklingstendensene er synlige i flere sammenhenger rundt om i Europa. Steder som København forlater sin tidligere reiselivsstrategi og sier i den nye strategien ”farvel til turisme” for så å satse på utvikling av ”localhood”- noe som handler om besøksnæring og lokalsamfunnsutvikling på en nær, bærekraftig og ”ekte” måte hvor besøkende og bofaste samhandler på en måte som beriker lokalsamfunnet istedenfor å slite det ut.

I denne omstillingen finnes det potensiale. Små steder, som ikke er overutnyttede, har mulighet til å bygge opp en reiselivsnæring og en samfunnsmodell basert på nye leve- og reisevaner. Samtidig er investeringsmønster en utfordring. En generell tendens er at mens de unike opplevelsene – de særpregede og mest attraktive reisemålene – ligger langt fra sentrale strøk, blir investeringene fortsatt konsentrert i byene. Forretningsmodeller baseres på storskala og volum. Lover og regler er også designet for den større skalaen. Lånestruktur, investeringsvilje og byråkratiske hinder gjør at mindre lokalsamfunn har vanskelig for å bygge opp et bærekraftig reiseliv. Problemstillingen finnes mange steder i Norge. Træna er et eksempel.

Prosjektidé

For å lykkes med en bærekraftig utvikling av spennende reisemål og levende lokalsamfunn må det tenkes radikalt nytt. Om 20 år tror vi at skillet mellom arbeid og fritid, turister og lokalbefolkning, er mindre tydelig enn i dag. ”Profesjonelle nomader” eller ”part-time locals” bor og beveger seg mellom steder som for dem er attraktive. Hvor mange besøkende og hvor stor aktivitet trenger og tåler et samfunn som Træna? Prosjektets overordnede ide er å utvikle og etablere en testlab hvor man kan eksperimentere med metoder og prosesser for å skape fremtidens bærekraftige reiselivsopplevelser som går hånd i hånd med utviklingen av levedyktige lokalsamfunn.

 

Forskningsprosjektets hovedområder: 

 • Fremtidens overnattingssted (Hotell2.0) – Hvordan ser neste generasjons community hoteller ut som er basert på samhandling mellom lokale og tilreisende?
 • Fremtidens opplevelsestilbud – Utvikle og prøve ut nye reiselivstilbud med basis i lokalsamfunnets mennesker, kultur og natur.
 • Grensesnitt mellom lokalsamfunn og reiselivsnæring – Få økt kunnskap om muligheter og begrensninger dagens lover og regler setter for utvikling av nye reiselivstilbud.

 • Bærekraftige forretningskonsept – Utvikle bærekraftige forretningsmodeller som legger til rette for bedriftsøkonomisk og samfunnsmessig lønnsomhet ved innføring av fremtidens overnattingssteder og reiselivsopplevelser.

 

Un-Urban Experiments: Træna

Un-Urban Experiments: Træna

Design and Architecture workshop, Træna 2018

 

Un-Urban Experiments was an extended workshop gathering students from New York and Scandinavia to work together on concrete design issues between the urban and the «un-urban.» This program was an exciting and rare collaboration between the School of Visual Arts (New York), Umeå School of Architecture (Sweden), the Oslo School of Architecture and Design (Norway), and the Norwegian Centre for Design & Architecture. The Municipality of Træna and the Træna Artist in Residence program are hosting the program, with financial support from the Norwegian Arts Council and The Nordic Culture Point.

The workshop consisted of three weeks of intense collaboration and building, that culminated in an opening event during the Trænafestivalen (www.trena.net). A mixed team of design and architecture students worked with the challenge on redesigning the local Grendahus (community house). The goal was to find a new use, layout, design, and concept for the ground floor room and the outdoor space. The workshop was site-specific and based primarily on local requirements and conditions, but it was also open to the unexpected contributions that students with diverse experiences brought.

The site: Grendahuset 

 

Grendahuset – The Community House

Grendahuset (”community house”) is a building owned by a local association and houses various community events. It was first built by the Temperance movement in 1910, and later became Town Hall and was used for different public services until the 80s. It was then sold to the local Grenda association for 1 NOK and many of Træna’s inhabitants took part in making it functional for various uses.

The goal was to find a new use, layout, design, and concept for the ground floor room and the outdoor space.

 

The Result

After working with mapping needs and resources, interacting with the locals, asking about their ideas the student group agreed on creating 4 different rooms/spaces that could serve different needs:

 • A «Sun Room» to provide a bright, relaxing space to residents and visitors during the dark winters. Traena has months of total darkness in the winter and social engagement drops significantly.
 • A more conventional and flexible “Third Place” for coffee and conversation. A third place is a social zone that is neither home nor work, common in urban areas but hard to find in small rural communities.
 • A Youth Room with no adults allowed. This room has hang-out space, a movie projector, and flexible seating for the young people of Trræna to make their own.
 • An outdoor Firepit with modular seating, transforming the neglected triangular front yard into a centrally located and architecturally distinct gathering place.

 

 

 

In January 2019 the project was displayed at DOGA in Olso. See pictures below:

Un-Urban Experiment: TRÆNA

TBS Verksted

TBS Verksted ble stiftet i 2017 og har 3 ansatte. Johnny Eliassen er daglig leder. Verkstedet er eid av Træna Båtservice, men står på egne bein.

Vi gjør følgende:

 • Båtreparasjon og vedlikehold av motorer
 • Produksjon og salg av håndvogner
 • Produksjon av landganger til flytebrygge
 • Produksjon av industriutstyr (på bestilling)
 • Utleie av stillas
 • Opplag av båter
 • Kran for oppløfting av båt
 • Slip
 • Rørarbeid
 • Annen type av service eller produksjon etter avtale
 • Vi har også et utviklingsprosjekt med utprøving av oppheissbar flytebrygge i produksjon 2017

Kontakt oss for oppdrag av alle slag!
Johnny Eliassen, 90858726 / tbsverksted@outlook.com

 

Kunngjøring

KUNNGJØRING 2017-10-30

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Træna kommune
Søker: Gaia Salmon AS 916 198 191
Søknaden gjelder: Ny landbasert lokalitet
Omsøkt størrelse: 2900 tonn MTB
Lokalitet: Galtneset
Koordinat:  N 66`30,312«  Ø 12`06,299«

Kontaktadresse:  post@trana.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Dokumentene kan lastes ned her:  Gaia Salmon  Søknad om akvakultur Træna.

Træna Urban Lighting

Hvordan kan lys påvirke stedsutvikling?

Under 2017-2018 gjennomfører Osram et pilotprosjekt med lyssetting av fem forskjellige plasser på Træna. Kirken, kapellet, lekeplassen, museumshagen og vanntårnveien skal i løpet av høsten og vinteren stå i nytt lys.

Osram ønsket å teste virkningen av lyssetting hvor menneskene settes i sentrum og søkte etter plasser å prøve dette. Træna ble det opplagte stedet å gjennomføre piloten. Træna med sin beliggenhet på polarsirkelen hvor det er lite naturlig lys på vinterhalvåret, gir en særegen mulighet til å prøve ut hvilken påvirkning forskjellige lysanlegg har på stedet og innbyggerne som bor derPilotprosjektet har fått navnet Træna Urban Lighting og skjer gjennom ordningen Business in Residence. Alle installasjoner gjennomføres i samarbeide med Sinus Sandnessjøen som generøst sponser all montering.

 • Hvordan kan man integrere brukermedvirkning ved prosjektering av lysanlegg i det offentlige rom?
 • Hvordan kan man oppnå best mulig belysning for innbyggeren og samtidig begrense lysforurensingen til et minimum?
 • Hvilken virkning har belysningen på bruken av et byrom?
 • Hvilke kvaliteter kan belysningen tilføye eller fjerne fra en plass?

Det er disse spørsmålene som er grunnen i pilotprosjektet, og Træna er det levende laboratoriet for å gi svar, teste ut løsninger og kanskje stille nye spørsmål.

Her er en film om resultatet

 

Medvirkning og testing

Osram Urban Light Project Træna from Govertsen Film on Vimeo.

 

Medvirkning er en sentral del av prosjektet. Alle plasser som er valgt ut at belyses, er basert på innspill fra workshops og møter med lokalbefolkningen. Under vinteren er det disse 5 plassene som får nytt lys:

 • Træna lekeplass blir belyst med farget lys, valgt ut av skolens barn og unge. Her har det lenge manglet lys, hvilket gjort kvelds- eller vinterlek vanskelig.
 • Petter Dass kapellet ble valgt ut fordi det er et landmerke i Træna og en naturlig attraksjon for mange besøkere og innbyggere. Kapellet får fasadebelysning, hvilket gjør at plassens monumentale følelse kan oppleves også i den mørke årstiden.
 • Træna Kirke er med sin plassering mitt i sentrum en viktig møteplass, og med lyssettingsprogram vil plassen gi en varm velkomst fra alle håll.
 • Museumshagen ligger inntil kirken, og er Trænas lille «park». Den brukes av barn i skolen, og sommerstid av mange museumsbesøkere og turister. Ved å lyse opp tre og bergvegger vil plassen også kunne brukes i vinteren.
 • Foruten de som vises på bild, blir det også sensorstyrt gatelys på veien opp til vanntårnet. Dette vil lyse kun når det er bevegelse langs veien. Det betyr at den populære veien opp til vanntårnet, som ofte brukes av folk som går tur eller trimmer, vil bli enda mer egnet for turer i vinterstid.

 

Bilder

Øvrige aktiviteter i prosjektet

Prosjektet har pusset opp venterommet på kaien og gjort det til en «metrostasjon». Der kan man vente på «havmetroen» og slå av en prat under lyset av en undergrund-skilt.
Til Vinterfestivalen Ta Træna med Storm planlegges et lys-seminar hvor fagfolk og andre interesserte vil bli invitert til foredrag, lys-stunts, og andre lysopplevelser.

En film er ved å tas opp, og skal vises på Norsk Opplevelseskonferanse i november 2017. Der blir det også foredrag om prosjektet.

 

Følg med!

facebooksiden vår vil løpende informasjon og dokumentasjon fra prosjektet bli lagt opp. Også tilbakemeldinger fra innbyggere, som er en viktig del i prosjektet vil høres her. Du kan også følge oppdateringer på instagram under hasjtaggen #trænaurbanlighting

 

Media & formidling

Prosjektet beskrevet på Osram sine sider English case description

NRK-reportasje fra Ta Træna med Storm 2018 

Innlegg på Norsk Opplevelseskonferanse 2017 

RanaBlad Storsatsing på lys skal gi øysamfunnet ny glød 24 sept 2017 (pdf her)

Bloggintervju «Alt lys på Træna når Osram er business in residence»

Brukermedvirkning og stedsutvikling med lys på Træna

Maria Amalie sin blogg

Helgelands Blad, 19. juli 2017

Sauna Sessions

 

Sauna Sessions 2017

 

Velkommen til badeøyen! Dette året blir det badstuefestival helgen den 14 oktober.

Arrangementet er i planlegging, og vi vender tilbake så snart det finns et program.

 

 

 

 

Sett av datoen!

 

 

 

SAUNA SESSIONS 2016

SETT KRYSS I KALENDEREN// Bad, svett og tårer blir det når vi holder Badstuefestival helgen den 30. september – 2. oktober. Under eventet SAUNA SESSIONS byr vi inn alle å gå i badstuen sammen. Det blir sauna, samtaler med inviterte gjester, bading, turer, filmvisning, spisning, musikk og mye annet.
Hele eventet bær preg av vær, vind, kystklimat, historie og kultur og gjennomføres som en del av Kulturminneuken. Arrangører er Træna Museum, AIR Træna, Opplev Træna og Trænafestivalen.

Programmet oppdateres etter hvert, sjekk event på facebook  Last ned PROGRAM her

sauna-sessions_plakat_lr_side_1sauna-sessions_plakat_lr_side_2sauna-sessions_plakat_lr_side_3

PROGRAM

Fredag 30.9
Åpen bar Havfolkets Hus. Suppe film og sauna.
kl 20.30 Åpning.
Artist in Residence-prosjektet med arkitektteamet bak Badstue-Naustet forteller om prosessen hvor Trænas eldste naust blitt bygget om til en sauna.

kl 21.00 FILM: Fortellinger fra saunaen. Finsk prisvinnende dokumentar fra 2010.

Kl 23 ca. Nattbadstue og midnattsbading

Lørdag 1.10

 kl 12-15 Åpent på Aloha Café
kl 12 Badstuen åpner og holder åpent hele dagen
kl 12-02  Åpent på Havfolkets Hus

Sauna-sessions
Samtaler omkring forskjellige temaer, hvor alle som vil er deltakere. Inviterte gjester vil holde den røde tråd og alle som har lyst å bidra i samtalen gjør det. Hvert sauna samtale er ca 20-30 min og foregår i badstuen. Mellom hver session er det vanlig badstuebading. Ta med håndkle og badetøy om du vil hopp i havet. Noen av samtalene vil starte utenfor badstuen. Gratis!

kl 12 – 12.30
Sauna-samtale om havfolk & naust med Maja Hallén og Marit Bertheussen
Åpning av sauna samtaler og kort introduksjon til dagen ved arrangørene. Arkitekt Maja Hallén som ledet arbeidet med renovering og bygge av badstuen forteller om prosessen og tankene bak. Marit Bertheussen fra Træna museum tar ved og forteller om Trænas historie helt tilbake til Steinalderen, og havfolkets tidligere relasjon til vannet, vinden og været. Hun vil også gi en bakgrunn til selve naustets historie, og forklare hvorfor det en gang gikk under navnet ”det fabelaktige naustet”..

 


ca kl 12.30 – 13.00
Sauna-samtale om vinterbading med Solveig Nygaard Langvad
Om vinterbading og hvorfor badstuekulturen i Norge blitt trendy. Solveig Nygaard Langvad er journalist, tidligere fra Arkitektur N og Norske Arkitekters Landsforbund, og nå på Universitetsforlaget. Hun er aktuell med en bok om vinterbading, som slippes neste år. I boken har Træna et eget kapitel, fra den tid da Solveig var på øyen som Artist in Residence.

ca kl 13.00 – 13.30 Sauna-samtale med Consuelo Griggio om øyer og ekte steder
Om autentisitet og ekte steder, og hvorfor vi lengter til øyer langt unna og riktige opplevelser. Consuelo Griggio er antropolog og øyforsker, opprinnelig fra Canada, men har bodd på Vega og senest på Gotland i Sverige. Consuelo er aktuell med å skrive en avhandling om ekte steder og øykultur, hvorfor hun er på Træna som artist in residence, hele september måned.

 

ca kl 13.30 – 14.00 Sauna-samtale om fugler i Træna med Terje Kolaas
Hver høst invaderes Træna av sjeldne trekkfugler, og i disses kjølvann kommer en gjeng fuglekikkere fra Trøndelag – de såkalte Træna trampers. Hva gjør de her ute – og ikke minst hvorfor? Med mindre været har jagd både fugl og fuglekikkere fra øya, forteller Terje Kolaas litt om fugler, resultater og motivasjon rundt de omfattende fugleregistreringene i Træna.


ca kl 14 – 15.00 Lunsj-foredrag om fisk, verdier, penger & makt med Lena Amalie Hamnes
Lena Amalie Hamnes er forfatter og debattant. Hun skrev boken Naken uten fisk (2006) som skapte nasjonal debatt og engasjement rundt fiskerienes betydning for landet. Lena Amalie var en av foredragsholderne når Træna arrangerte kystseminaret Havet e mor di, for Norges ungdomspartiers ledere i sommer. Denne gang kommer hun til Træna for å delta i badstuefestivalen. Lena Amalie Hamnes er også mattelærer på videregående skole og politiker, bosatt i Svolvær. Lenas sauna-samtale vil omhandle alt fra fiskeripolitikk, identitet, makt og penger til nakenhet, kroppspress og likestilling. Foredraget starter på Havfolkets Hus med lunsj og kaffe, og fortsetter deretter med samtal i saunaen.

 

ca kl 15.00 – 15.30 Sauna-session med Salong Havbris
Kom å test enkel kroppskrubb og algemaske, i eller utenfor badstuen. Havfolkets egen hudpleiestudio Salong Havbris byr velkommen til en prøve-session for alle kroppstyper. Mulighet å kjøp produkter.

 

ca kl 15.30 – 16.00  Sauna-samtale med Vegard Albert Skogmo
Vegard Albert Skogmo er aktuell med tegneserieboken om den berømte Helgelandsdikteren Petter Dass. De fantasifulle historiene er laget om for å kunne formidles til et bredere publikum i dag, med tegneserien som format. Vegard vill fortelle om både tusser, troll og djevelen sjøl, men også om hvordan det er å lage nytt av noe gammelt og hellig. I juni i år ble boken DASS gett ut og suksessen forventet! Velkommen å snakk tegneserier, Helgeland og historia. Les mer om DASS her: DASS

Kl 16.30 Tur til lill-badstuen med bademester Anita Sjøset
Prøv ut Trænas lille badehytte, bygget av Artist in Residence-gjesten Anders Jacobsen i fjor sommer. Badstuen ligger ved elgen og du går en tur sammen med Trænas året-rundt-bademester Anita Fillingsnes Sjøset. NB! Påmelding til Anita på tlf: +47 900 15 703

 

Kl 19. After-Sauna med Får-i-Kål bar og musikk på Havfolkets Hus.

Høstmiddag med får-i-kål, vegg eller reinbiff. Kjøkkenet er åpent fra kl 19 – 22.
Bar, musikk og scene fra ca kl 21.
ca kl 21. Musikk med Stian Einmo fra Que Duh Ska, Nesna. 
Se mer info om program på Havfolkets Hus på Facebook.

Mulighet til natt-sauna for den som ikke fått nok.

 

Øvrig program

Kunstverket Under This Light – Visning av New-Yorkkunstneren Eric Formans video-verk Under Dette Lyset som er laget i Træna i august. Det er time-laps filmer med forskjellige trænværingers objekter i naturen. Verket ble vist i Bodø-Biennalen i september.

Badstuekart –Hvor mange badstuer finnes på Træna og hvor synes du at neste skal bygges?

Trænfjorden Salt – Prøvesmaking av Trænas eget salt av Helmer og Alf Steinar.

 

Priser
Gratis entré til alle sauna-sessions.
Fri donering til badstueklubben.
Medlemskap til badstueklubben kan kjøpes.
Mat og musikkarrangement til billig pris.

 

Arrangører & sponsorer
Badstuefestivalen arrangeres som en fortsetting av kulturminneuken. Arrangører er Træna Artist in Residence, Tenk Træna, Træna kommune, Helgeland Museum, Trænafestivalen, Opplev Træna og Havfolkets Hus.

www.tenktraeana.no/naust #badstuenaustet

 

Arrangører: Badstuefestivalen arrangeres som en del av kulturminneuken. Arrangører er Træna Artist in Residence, Tenk Træna/Træna kommune, Helgeland Museum, Trænafetivalen og Opplev Træna.

Sponsorer:
Sparebanksstiftelsen SNN
Tylø AS
Gunn og Ole Johnny Olsen
Salong Havbris
Tenk Træna

www.tenktraena.no/naust

Træna-Hawaii (English)

ALOHA! Træna – Hawaii.
A journey of 100 years and 10 000 nautical miles, from Holmen to Honolulu.

In 1898, Theodor Holmen leaves his home in Træna Municipality to begin a journey which took him to Honolulu, Hawaii. Theodor emigrated just like hundred thousands of other Norwegians in the 19th century and he never returned to his childhood home.

Three years after his departure, his little sister Alma is born. Alma grows up in Træna and lives here until her death in 1997. Thus, the two siblings never meet, but in 1925 Alma receives a camera in the mail. sender: Theodor Holmen, Honolulu, Hawaii.

Alma becomes a self-taught photographer, and learns how to develop and make copies of her own phtotographs, all on her own. She documents life on the islands, takes portraits of the people of Træna and sends the photographs to her brother in Hawaii, 10 000 nautical miles away. Their exchange of letters and photographs is a personal documentation of the entire 20th century, portrayed from two islands on opposite sides of the earth.

Their stories include migration, economical change, the wall street crash, the first and second world war and industrialization. When Alma passes away in 1997, the internet has just been made available, and today, 18 years later, we can shoot photographs and send around the globe in an instant. With project Træna-Hawaii we wish to preserve the story and tell the story about Alma and Theodor to a wider audience. We also want to produce a new and updated photography-project conveying all the people from Træna today, in Alma Sandøys spirit.
You can see some of the photos taken by Alma here, and you can read the letters from Theodor (currently only in Norwegian). You can also see all of the re-digitalised photographs on Flickr.

Get updates on the project on www.facebook.com/traenahawaii and become a part of the project by using the hashtag  #trænahawaii  on instagram

Aloha!

All photos and letters are now digitalised!

hawaiibrev

See all the photos and letters by Alma and Theodor in Archive in Nordland’s flickrfolder. More than a thousand of Almas photographs are available here as well as about 100 letters sent from Theodor along his journey from Træna to Hawaii.

Explore more about Træna – Hawaii

 • Outdoor photos. A total of 27 of Almas photographs have been placed on the spot Alma originally took each photograph, giving a snapshot of the past. They pop up in the nature around on Husøy, Selvær, Sandøy, Holmen and Sanna. Read more here
 • Visit the local Café Aloha  and eat a Hawaii-burger or get a tropical smoothie
 • Exhibition in the Træna Museum, with photos from Alma Sandøy and Maja Atterstig. Open daily during the summer.
 • See all the photos in Nordland archive’s folder dedicated to Alma: www.flickr.com/arkivinordland
 • Take a boat tour to Sandøy and visit «Waikikki Beach» and experience the environment where Alma Sandøy lived. Guided tours are possible to book. Contact Sonja Langskjær sonja_langskjaer@yahoo.com
 • On nice days you have the chance to visit the lighthouse and see the pictures «Portretter av havfolk» hanging on the outdoor wall. Rent a boat and get to the isolated little island Søholmen.

Brev-til-Hawaii Insta-contest Alma-utstilling  

Træna-Hawaii Utendørsutstilling: Portretter av havfolk

Med det ville hav rett innpå knuten er Træna fyr det eksotiske stedet hvor Maja Atterstig viser portretter av havfolket, som en del i prosjektet Træna-Hawaii. 10 fotografier av trænværinger henger under sommeren 2016 på muret til Søholmen Fyr. Velkommen å ta turen til Trænas mest sørlige plass!*

Sted: Søholmen fyr.
Kunstner: Maja Atterstig
*Den som ønsker ta turen dit å se bildene rekommenderas å ta egen båt når været er stabilt og helst ved flo. Det er kun en gammel stenkai å fortøye ved. Ta kontakt med turistkontoret hvis du ønsker veiledning for reisen. Man kan ellers se bildene på Sandøya, hvor lokalruten går. En mindre versjon av utstillingen sitter på loven på Nord-Sandøya.

Bakgrunn for utstillingen:

I 1898 forlater Theodor Holmen hjemmet i Træna for å begynne en reise som tar ham til Honolulu, Hawaii. Tre år etter blir lillesøsteren Alma født, og i 1925 får hun et kamera i posten fra Theodor i Hawaii. Alma dokumenterer livet i øygruppen, tar portrettbilder av trænværingene og sender bilder til storebroren, 10 000 sjømil unna.

90 år etter at Alma får sin Kodamatic og blir fotograf, begynner Maja Atterstig sin fotografering av dagens innbyggere i kommunen. I Almas ånd og med det gamle fotoapparatet, tar Maja portrett av Trænas befolkning, husstand for husstand. Hun tar kun én eksponering per portrett, slik Alma gjorde i sin tid. Den gang var det for ikke å sløse med den kostbare filmen. Nå blir det en arbeidsmetode som minsker avstanden, både mellom de to fotografene og mellom de avbildede menneskene fra to forskjellige tidsperioder.

Med prosjektet Træna – Hawaii ønsker vi å ivareta og formidle skildringen av et århundre i bilder og brev mellom søsknene Alma og Theodor. Majas portrett viderefører historien og skaper samtidig en ny, som vi kan ta med oss inn i fremtiden. Bildene stiller spørsmål om fotografiets og stedets betydning som identitetsskaper.

Hvorfor velge å vise bildene på Søholmen fyr?

26 desember 1912 skrev Theodor Holmen ett brev fra San Fransisco til sin søster Alma på Træna. Han skrev: ”Du er flink at skrive og fortelle mig saa mange nyheter som jør dit brev saa intressant. Tak saa meget for det medlagte kort fra Søholmen fyr. Medens jeg var hjemme kom jeg aldrig saa nær fyrtaarnet og dette er første gang at jeg har seet et godt bilede derfra. ”

 

Tur til Søholmen Fyr 9 juli 2016
Under Trænafestivalen arrangerte vi en tur til fyret, hvor Maja Atterstig viste utstillingen av dagens trænværinger og med  guiding av Tormod Steen, styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening. Her er noen bilder fra turen og fra montering av utstillingen.

 

Business in Residence, TRÆNA

Velkommen til å gjøre business langt til havs!

På Træna har vi hatt fremgang med et Artist in Residence som ble åpnet i 2015. Hit søker mennesker fra hele verden for å komme å lage kreative prosjekter under et opphold på 1-3 måneder. Nå utvider vi satsningen og innretter et Business in Residence. Træna Business in Residence innebærer at du som gründer eller næringsaktør kan søke om opphold for å lage næringsprosjekt på øya.  Det kan feks være en idé om et produkt eller en tjeneste du vil utvikle på øya,  i samarbeid med eksisterende næringsliv eller i et nytt marked som ikke allerede finnes her.

Vi håper at kreativ utveksling kan føre til nye næringer og økonomisk vekst. Ved å opprette et Business in Residence ønsker vi at mennesker fra flere bransjer skal komme til Træna for å utvikle nye konsepter eller bedriftereller for å etablere et samarbeid med lokalt næringsliv.

Træna Business in Residence er en åpen invitasjon – vi er et utadvendt øysamfunn, interessert i utvikling og vekst og klar for å tilrettelegge for nye aktører eller for å hjelpe etablerte til videre utvikling.

Du og din bedrift kan komme til Træna for et kortere opphold, eller for en lengre periode. Vi syr sammen prosjektet ut fra DINE ønsker og behov.

Hva kan Træna tilby?

 • Gratis bolig for 1-4 personer (kan være en familie)
 • Kontorplass og møtelokaler
 • Rådgivning og sparring
 • Samarbeid med eksiterende næringsliv innenfor fiskeri, oppdrett, eksport
 • Kystkultur, lokalservice og kulturnæring
 • Bra fokus i et unikt miljø

Vi ønsker velkommen til gründere og etablerte innenfor flere bransjer, og vi ser særlig et potensiale i satsninger innen:

 • Fiskerinæring, oppdrett eller annen havbruksnæring
 • Foredling av fisk, produktutvikling, fremstilling
 • Opplevelsesnæring, reiseliv, arrangement
 • Restaurant, overnatting, hyttebyggeri
 • Produktutvikling, produksjon
 • Servicesektor, transport, tele og kommunikasjon
 • Landbruk, lokalmat, dyrking
 • Energi & klima, forskning & utvikling

Alle idéer er velkommen. Vi behandler søknader løpende.
Ta kontakt for mer informasjon.

moa.bjornson@trana.kommune.no