Træna-Hawaii (English)

ALOHA! Træna – Hawaii.
A journey of 100 years and 10 000 nautical miles, from Holmen to Honolulu.

In 1898, Theodor Holmen leaves his home in Træna Municipality to begin a journey which took him to Honolulu, Hawaii. Theodor emigrated just like hundred thousands of other Norwegians in the 19th century and he never returned to his childhood home.

Three years after his departure, his little sister Alma is born. Alma grows up in Træna and lives here until her death in 1997. Thus, the two siblings never meet, but in 1925 Alma receives a camera in the mail. sender: Theodor Holmen, Honolulu, Hawaii.

Alma becomes a self-taught photographer, and learns how to develop and make copies of her own phtotographs, all on her own. She documents life on the islands, takes portraits of the people of Træna and sends the photographs to her brother in Hawaii, 10 000 nautical miles away. Their exchange of letters and photographs is a personal documentation of the entire 20th century, portrayed from two islands on opposite sides of the earth.

Their stories include migration, economical change, the wall street crash, the first and second world war and industrialization. When Alma passes away in 1997, the internet has just been made available, and today, 18 years later, we can shoot photographs and send around the globe in an instant. With project Træna-Hawaii we wish to preserve the story and tell the story about Alma and Theodor to a wider audience. We also want to produce a new and updated photography-project conveying all the people from Træna today, in Alma Sandøys spirit.
You can see some of the photos taken by Alma here, and you can read the letters from Theodor (currently only in Norwegian). You can also see all of the re-digitalised photographs on Flickr.

Get updates on the project on www.facebook.com/traenahawaii and become a part of the project by using the hashtag  #trænahawaii  on instagram

Aloha!

All photos and letters are now digitalised!

hawaiibrev

See all the photos and letters by Alma and Theodor in Archive in Nordland’s flickrfolder. More than a thousand of Almas photographs are available here as well as about 100 letters sent from Theodor along his journey from Træna to Hawaii.

Explore more about Træna – Hawaii

 • Outdoor photos. A total of 27 of Almas photographs have been placed on the spot Alma originally took each photograph, giving a snapshot of the past. They pop up in the nature around on Husøy, Selvær, Sandøy, Holmen and Sanna. Read more here
 • Visit the local Café Aloha  and eat a Hawaii-burger or get a tropical smoothie
 • Exhibition in the Træna Museum, with photos from Alma Sandøy and Maja Atterstig. Open daily during the summer.
 • See all the photos in Nordland archive’s folder dedicated to Alma: www.flickr.com/arkivinordland
 • Take a boat tour to Sandøy and visit «Waikikki Beach» and experience the environment where Alma Sandøy lived. Guided tours are possible to book. Contact Sonja Langskjær sonja_langskjaer@yahoo.com
 • On nice days you have the chance to visit the lighthouse and see the pictures «Portretter av havfolk» hanging on the outdoor wall. Rent a boat and get to the isolated little island Søholmen.

Brev-til-Hawaii Insta-contest Alma-utstilling  

Træna-Hawaii Utendørsutstilling: Portretter av havfolk

Med det ville hav rett innpå knuten er Træna fyr det eksotiske stedet hvor Maja Atterstig viser portretter av havfolket, som en del i prosjektet Træna-Hawaii. 10 fotografier av trænværinger henger under sommeren 2016 på muret til Søholmen Fyr. Velkommen å ta turen til Trænas mest sørlige plass!*

Sted: Søholmen fyr.
Kunstner: Maja Atterstig
*Den som ønsker ta turen dit å se bildene rekommenderas å ta egen båt når været er stabilt og helst ved flo. Det er kun en gammel stenkai å fortøye ved. Ta kontakt med turistkontoret hvis du ønsker veiledning for reisen. Man kan ellers se bildene på Sandøya, hvor lokalruten går. En mindre versjon av utstillingen sitter på loven på Nord-Sandøya.

Bakgrunn for utstillingen:

I 1898 forlater Theodor Holmen hjemmet i Træna for å begynne en reise som tar ham til Honolulu, Hawaii. Tre år etter blir lillesøsteren Alma født, og i 1925 får hun et kamera i posten fra Theodor i Hawaii. Alma dokumenterer livet i øygruppen, tar portrettbilder av trænværingene og sender bilder til storebroren, 10 000 sjømil unna.

90 år etter at Alma får sin Kodamatic og blir fotograf, begynner Maja Atterstig sin fotografering av dagens innbyggere i kommunen. I Almas ånd og med det gamle fotoapparatet, tar Maja portrett av Trænas befolkning, husstand for husstand. Hun tar kun én eksponering per portrett, slik Alma gjorde i sin tid. Den gang var det for ikke å sløse med den kostbare filmen. Nå blir det en arbeidsmetode som minsker avstanden, både mellom de to fotografene og mellom de avbildede menneskene fra to forskjellige tidsperioder.

Med prosjektet Træna – Hawaii ønsker vi å ivareta og formidle skildringen av et århundre i bilder og brev mellom søsknene Alma og Theodor. Majas portrett viderefører historien og skaper samtidig en ny, som vi kan ta med oss inn i fremtiden. Bildene stiller spørsmål om fotografiets og stedets betydning som identitetsskaper.

Hvorfor velge å vise bildene på Søholmen fyr?

26 desember 1912 skrev Theodor Holmen ett brev fra San Fransisco til sin søster Alma på Træna. Han skrev: ”Du er flink at skrive og fortelle mig saa mange nyheter som jør dit brev saa intressant. Tak saa meget for det medlagte kort fra Søholmen fyr. Medens jeg var hjemme kom jeg aldrig saa nær fyrtaarnet og dette er første gang at jeg har seet et godt bilede derfra. ”

 

Tur til Søholmen Fyr 9 juli 2016
Under Trænafestivalen arrangerte vi en tur til fyret, hvor Maja Atterstig viste utstillingen av dagens trænværinger og med  guiding av Tormod Steen, styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening. Her er noen bilder fra turen og fra montering av utstillingen.

 

Aloha Træna

Opplevelsesdesign & Destinasjonsutvikling i Træna, Nordlands Hawaii.

Hvordan kan man med utgangspunkt i en autentisk hundre år gammel historie om to søsken fra Træna og Hawaii utvikle  opplevelsesnæringen i en av Nordlands øykommuner idag? Med prosjektet Aloha Træna vill vi velkomne lokale og regionale/fylkesregionele samarbeidsaktører til å utvikle Træna som opplevelsesdestinasjon.

Træna er en liten øykommune to timer fra fastlandet på Helgelandskysten. Her har man levd av fiskeriet helt siden den tid da det først ble bosetning her, for mer enn 9000 år siden. Nå er tidene forandret og Træna lever av mer enn fisk. Med Trænafestivalen har øykommunen blitt et velkjent sted og et attraktiv, om enn litt utilgjengelig, reisemål. Opplevelsesnæringen vokser i hele Nordnorge, og nå er det nødvendig at som lille øysamfunn se på mulighetene for hvordan Træna og Helgeland kan være en del i slik en utvikling. Hvordan kan vi skape langsiktige næringsmessige fortjenester av en bæredyktig opplevelsesnæring? Hva trenges at tilrettelegges? Hvilke er de kommende målgruppene som ønsker reise hit, og hvilke tjenester etterspørres? Hvilke samarbeidspartner trenges og hvordan virker vi best mulig sammen?

Som en knoppskyting fra prosjekt Træna-Hawaii lager vi et forprosjekt med fokus på opplevelsesnæring i Træna, hvor utgangspunktet er at skape opplevelsesnæringskonsepter for reiselivet. Vi starter i historien om Træna-Hawaii og ser hvordan denne  vell bevarte story kan brukes for å utvikle spennende resiselivsprodukter, opplevelser eller andre tjenester. Vi tilknytter flere aktører og arbeider med lokale og fylkesregionale samarbeidspartnere. Opplevelseskonseptene kan utvikles innenfor natur, kultur, mat, opplevelser, historie eller kunst. Det kan være alt fra pakke-turer til filmprosjekt, eventyrsløp, arrangementer, naturopplevelser eller noe annet kreativt. Træna har mye å by på, men det finnes plass for fler aktører og gode samarbeider.
Vi vill sammen skape ’ de beste opplevelsene langt til havs’!

Last ned og les hele prosjektbeskrivelsen her: ALOHA TRÆNA

Lenker og material fra aktiviteter i prosjektet så langt:

Ta Træna med Storm 11-13 feb, Træna
Workshop Træna, 20 februar
Workshop/seminar 10 mars, Mo i Rana – Dokumentasjon fra workshop

SAMMENDRAG AV PROSJEKTETS DELER OG MÅL:

MÅL 1: Ett godt lokalt og regionalt samarbeid
Med dette prosjekt vil vi oppnå at ett felles opplevelsesnettverk startes og drives. Opplevelsesnettverket skal virke sammen og vare en node for felles strategier, idé-og konseptutvikling på tvers av bedrifter lokalt på Træna men også for læring og for utvikling av felles pakker/tjenester. Bedrifter/aktører utenfor Træna skal også inngå.

Mål 2: Kjennskap til markedet
Med forprosjektet vil vi oppnå at lære å kjenne markedet og  vite hvilke målgrupper og nisjemålgrupper som en opplevelsesnæring på Træna burde satse på. Dette krever research så vel lokalt, regionalt/fylkesregionalt som nasjonalt/internasjonalt. Med tanke på historiens kopling til Hawaii vil vi undersøke markedet i Amerika for at se mulige målgruppe derfra. Dette gjørs med hjelp fra nasjonal turistbyrå og muligvis Innovasjon Norges internasjonale kontor.

Mål 3: Utvikle produkt/tjenester modne for markedet
Med forprosjektet vil vi oppnå at et antall pakker (tjenester og/eller produkter) har tatt frem med utgangspunkt i kjernestoryn om Træna-Hawaii. Disse produktene eller tjenestene skal kunne selges på det marked/til de målgruppe som identifiserts i oven angitt mål. Produkt/tjenesteutvikling skjer gjennom strukturerte idéutviklingsprosesser med lokale og inviterte aktører. Produkter og tjenester kan vare så vel av fysisk slag (museum, utstilling, festival) eller en knippe av tjenester (reiseopplevelse, pakketurer, historieframstilling). Det kan også være større prosjekter som for eksempel overnatningskonsepter/hotelutvikling som utvikles videre i et hovedprosjekt.

Mål 4: Utvikle et hovedprosjekt
Under forprosjektet vil et antall ulike idéer komme opp og nye kontakter etableres, det er derfor ett mål at i tidig stadium begynne å formulere et hovedprosjekt som kan ta et ennå mer omfattende grep om opplevelsesnæring, kulturutvikling og stedsutvikling utefra historien om Træna-Hawaii. Dette kan være videre prosjekt innenfor kultur, næring, historie, og de kan vare lokale, nasjonale eller internasjonale. Her under vil prioriteres at arbeide mot målet om utvikling av overnatingskonsept/hotel/anlegg. Men då grunnhistorien er lagt opp for å kunne ta mange forskjellige utviklingsrettninger, kan det bli flere temaer og/eller flere hovedprosjektet.

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 15.58.50

Mer om prosjektet Træna – Hawaii finner du her

TA TRÆNA MED STORM

Ta Træna med Storm 14.-17. februar 2019

Kom å Ta Træna med Storm i februar. Sett kryss i kalenderen og book reisen. Vi oppdaterer neste års program snart!

Du kan også følge med på Facebook

 

Takk til alle som Tok Træna med Storm 2018

En minnerik helg langt til havs. Takk til alle som vær med på laget!

Nedenfor en liten film fra deler av arrangementet.
Musikk av Elle Marja. Film av: Se Nor

Vi sees igjen 2019!

Ta Træna med Storm 2018 from Tenk Træna on Vimeo.

Film om Chef in Residence Benjamin Vidmar, fra Polar Permaculture Svalbard. Helge Lyngmo, NRK har produsert innslaget som ble sendt 16. februar 2018.

Ta Traena Med storm-Seaweed video from Polar Permaculture Solutions, AS on Vimeo.

TORSDAG 15. FEBRUAR

kl 19-00 Havfolkets Hus. Dropp-inn, registrering og velkommen til øya!
Bar, musikk, lys. Badstuen er åpen hele kvelden. Aloha Café åpent fra 11-21 (alle rettigheter)
Åpning av festivalen kl 22.00 på Havfolkets Hus.

FREDAG 16. FEBRUAR

kl 10-16.30 SEMINAR: Stedsutvikling, opplevelsesnæring og lyspunkter i Nordisk utkant:

 • 10.15 Foredrag: Bygd vs by – Arkitektur som driver for stedsutvikling og reiseliv i utkantstrøk
  Eksempel fra Stokkøya Sjøsenter og Bygda 2.0 hvor Roar Svenning er en av primus-motorene for å ha utviklet hjembygden sin til noe helt unikt!
  Innlegg fra Benedicte Wildhagen, Design og arkitektur Norge, DOGA.

 • 11.00 Foredrag: Slow travel, big landscape & welcoming locals (ISL)
  Eksempler fra Islands østkant hvor man bygger opp et bærekraftig reiseliv som spiller på lag med de lokale småsamfunnen. Daniel Byström, Austurlandet, Island.

 • 12.00 Lunsj-samtale: Arktisk grønske – spiselige innovasjoner fra havet
  Benjamin Vidmar (US) kokk på Svalbard dyrker grønnsaker i prosjektet Polar Permaculture. Sammen med tang- og tare innovatøren Zoe Christiansen fra The Northern Company som er basert i Oslo/Træna prater dem om utfordringer og nyheter på den arktiske mathimmelen. Samtalen vil bli på engelsk.

 • 12.30 LUNSJ med CHEFS IN RESIDENCE
  Lunsj signert Benjamin Vidmar, Chef in Residence fra USA/Svalbard. Kaffe fra På Træna Kaffebrenneri.

 • 13.30 Scenesamtale: Festivaler som forandrer
  Korte innlegg følgt av dialog. Medvirkende:
  Danmarks demokratifestival “Folkemøde” på øya Bornholm (DK),
  Trænafestivalen & satsinger fremover (NO)
  Andre nordiske festivaler på agendaen: Arendal (NO), Almedalen (SE)
  Hamsundagene (NO)
  #Hva skjer fremover i festival-Norden? #Miljøprofilering for bæredyktige festivaler #Fremtidens festivaler – neste generasjons besøkere? #digitaliseringens muligheter?

  14.30 Pause

 • 14.45 Foredrag: Lys som skaper forandring i miljø, opplevelse og besøksnæring
  -Light Follows Behaviour, Nevena Kovacevic, lysdesigner, London
  -Lys på stedet ved Tomas Sjøgren, Publikasjon og fagansvarlig Lyskultur. Hva er Lyskultur? Eksempler på prosjekter som er gjort i samarbeid med kommuner.
  -Træna som pilot for “urban belysning” Hilde Sofie Olaisen, Osram og medarbeidere fra Sinus.

 • 16.00 Avslutning
  Hva er fremtiden for Nordisk utkant? Dagen rundes av med noen refleksjoner omkring #reiseliv #stedsutvikling #næringsliv #utfordringer #nordiskfremtid og aktuelt fra dagens agenda!
  Seminaret er slutt senest 16.30

kl 17- 18  SKUMRING, LYS & KUNST I MUSEUMSHAGEN
Brennbar Kunststasjon inviterer til lys i museumshagen, utstilling med Artist in Residence-kunstner Masha Bender (RU) og kos rundt bålpannene. Hilde Sofie Olaisen, forteller om lyssettingen ved Træna Kikre og Museumshagen som Osram i samarbeide med Sinus Sandnessjøen iverksatt.

18:30 TRÆNA KIRKE
Kort foredrag ved tidligere biskop Tor Berger, konsert med kirkeorganist Veronika Kashina og hav- poesi med Nuorta (NO)

20:00 MIDDAG Hjellan
Havbasert grillmiddag med godt fra lokale farvann. Koselige langbord inne i Hjellan og rikelig buffé til alle.

22:00 KONSERT: Elle Márjá
Elle Márjá er en multikunstner og eksportvare fra Kautokeino i Nord-Norge. Hun er kjent for å målbinde publikummet gjennom sitt personlige uttrykk. Som ung lærte hun seg å joike før hun kunne snakke, og det gir seg utslag. Elle Márjá uttrykker tekstene sine i et audiovisuelt landskap, også med film og musikk. Gjennom musikken forteller hun personlige historier fra sin egen bakgrunn som reindriftssame. Det musikalske uttrykket ligger et stad i skjæringspunktet mellom joik, elektronika og verdsmusikk. Stemma hennes er mektig og skjør på same tid.

00:00 DJ/Klubb Hjellan

LØRDAG 17. FEBRUAR 

 Øyhopping & Opplevelser

Velg en øyhoppingtur eller ta del av aktiviteter på Husøya:

 • Steinaldertur til Sanna (kl 11-15.30) (les mer om turen i programmet)
 • Tang og sjømattur til Selvær (kl 11-15.30) (les mer om turen i programmet)
 • Træna-Hawaiitur til Holmen (kl 11-15.30) med foredrag og bildvisning av Maja Atterstig . (les mer om turen i programmet)
 • Lysworkshop på Husøya (kl 11-17) med Hilde Sofie Olaisen, Osram samt Sinus (mfl)  Les mer nedenfor

Båtbillett, lokal guiding/foredrag og lunsj inngår i øyhoppingen.

Andre lørdagsaktiviteter (på Husøy):

11-16 Havkeramikk. Åpent verksted
Håndlaget keramikk fra Træna av Mari-Ann Droksås.

12-15 ”Badepøb” i Lill-badstuen
Vinterbadetur med Anita Sjøset. Turen starter med at gå ut till Trænas lille badehus (ca 30 min), der får man varmen opp, noe å drikke, og om man vil hopper man i havet. Badelue og fottøy + varme klær anbefales. Begrenset antall plasser. Påmelding til 90015703.

12-19 Sauna Sessions
Badstue-Naustet står klar for den som vil fyre opp og hopp i havet.

16.00 Kirken som kulturopplevelse
Foredrag ved tidligere biskop Tor Berger Jørgensen som tar oss med på en reise om Nordlandsminner i storm og stille. Lokal guiding med Trænas kirkeverge Ida Buschmann.

12-17 Kunstutstilling Træna Museum
Utstilling med Masha Bender, russisk kunstner som vært Artist in Residence-gjest på Træna i 2017.Bildene vises utendørs og inne i gamle brannstasjonen.

17.30-18.30 Yoga i Petter Dass-kapellet. Påmelding  på SMS til 47387300

19:00 NAUSTET: Artist Talk, På Træna kaffe og Myken whiskey
Oppvarming til kvelden med åpen sauna, ild, lyssetting og kos. Det blir en artist talk av Masha Bender (RU), Kort innlegg fra PÅ Træna Kaffebrenneri og Myken Destilleri, deretter kaffedrinker signert Træna & Myken.

11-17 LYSWORKSHOP SPESIALPROGRAM LØRDAG (Programarrangør Hilde Sofie Olaisen, OSRAM)

 • Lysdesign som virkemiddel i stedsutvikling (11-11.45) Vi ser nærmere på hvordan lys påvirker oss psykologisk, fysiologisk og kulturelt gjennom eksempler fra tre stedsutviklingsprosjekter. ved Tomas Sjøgren, Publikasjon og fagansvarlig Lyskultur.
 • Lunsj (12-13)
 • Workshop: Dynamisk lys i fjæra. (13-14.30) Vi tester ut hvordan vi kan endre en plass med lys og farger.
 • Hver plass har sin «nattidentitet». (15-15.45) Hvordan kan vi sørge for at en plass er levende, åpen, spennende og med definerte bruksområder også på kvelden? Eksempler på urban lys plan, hva denne bør inneholde og hvordan den skal brukes. Panel debatt: Lyskultur, Lysdesigner: Nevena Kovacevic og  deltakende kommuner.
 • Presentasjon av Tvilight platform for smart lysstyring (16-17) Med påfølgende Live test av sensorstyrte veilys.

 

20:30 TRÆNA-LINE: Konsert med Nora Konstanse i Salongen på MF Husøy
Fergen får ny fasong da vi inviterer til konsert og mingling. Nora Konstanse har styrt skuten nordpå og skal nok en gang holde konsert for havfolket. 
Singer/songwriteren Nora Konstanse forteller store historier med små ord gjennom folk-pop med tekster på både engelsk og kav helgelandsdialekt. Musikken beveger seg et sted mellom Ane Brun, Joni Mitchell og Eva Cassidy, samtidig som Nora pakker midnattsol og norsk visetradisjon inn i et moderne lydbilde fylt av kontraster. Alvorlig og leken, høyt og lavt, enkel og dynamisk. En blanding mellom den trauste tørrfisken og den urbane storby-trikken.

21:30 TRÆNA-LINE: Skrei-middag på bildekk, MF Husøy
Lokalt kokkelag inviterer til bildekk på ferga og serverer tradisjonsmaten Skrei lever og rogn til det sultne festivalfolket.

23:00 After-Skrei: DJ/Klubb Hjellan
Etter middagen er det bare å tusle bort til Hjellan der klubben fortsetter til festen danses ut!

SØNDAG 18. FEBRUAR

Badstue-Naustet åpent for den som vil fyre opp.
Aloha Café med gjestekokker, åpent kl 12-17

Avgang ferga 14:15
Avgang hurtigbåt: 14:50, 18:55


PRAKTISK INFO


MATBUTIKK JOKER:
torsdag 10-16.30
fredag 10-16.30, 18.30-19.30
lørdag 10-14, 18.30-19.30
søndag 14-15

CAFÉ ALOHA
Onsdag 11-24 (boble onsdag)
Torsdag 11-21
Fredag 11-19
Lørdag 11-19
Søndag 12-17

HAVFOLKETS HUS
Torsdag 19-01
Fredag 22-01
Lørdag 19-02

BLOMSTERBUTIKK kl 12-16 torsd-lørd
HAVKERAMIKK kl 11-16 lørdag

Overnatting

 • Træna Rorbuferie: tlf 97983276
 • Træna Gjestegård: tlf 75095228
 • Budsjettovernatting i innendørs-telt! Billig luksus, ta kontakt med jim@trena.net, tlf: 90662495
 • For andre alternativer ta kontakt så hjelper vi deg!

REISE

www.177nordland.no

www.tenktraena.no/reis

DRESS CODE
Varme klær anbefales. En klassisk trænabunad er populært i vinterstid. Forksjellige modeller finnes å kjøpe på Jokern!

www.tenktraena.no/vinterfest  #tatrænamedstorm  #tenktræna

NB! Programendringer kan skje


Bilder fra Ta Træna med Storm 2017

Takk for at du tok Træna med storm! Klikk på lenken her eller bilden ovenfor, så kan du se bilder fra Vinterfestivalen 2017. 

 

Følg TenkTræna og Trænafestivalen så ser du mer av hva som skjer.

/arrangørene

 

Træna Hawaii utendørsutstillling

FOTOGRAFI I ALMAS FOTSPOR 
Vi har samlet noen av alle de tusen fotografier som Alma Sandøy tok i sin tid, og stillet dem ut på de plasser der hun fotografert. Gå turen mellom disse plassene og se hvor mye du gjenkjenner av motivet. Du må gjerne også ta dit eget bilde og laste det opp under hashtaggen #trænahawaii
Du kan laste ned turkartet her eller gå til turistkontoret og få et eget kart.

Her finner du bildene:
IMG_3861 Utstilling sandøya

HUSØYA

1. Ved Træna Museum på høyre side om veien mot kirken. Kåre Hyttan og Arnulf Nilsen. 1940.

2. Utenfor Asbjørn-brygga, Kvarneset. Rudolf Sjøset, Gudrun Sjøset, Modolv Sjøset, Ester Dørvær, Rosa Rønvik. Ca. 1930. Foto: Alma Sandøy.

3. Anfinn-huset. Misjonsstevne med besøk av misjonær Hodne, som står med misjonsbladet. Medaljene var et deltakerbevis, aktiv misjonsforening på Husøy. Ca. 1937. Foto: Alma Sandøy

4. Ved Fløholmen, veien nord fra nyhusen. Sigvor Johansen (g.Fredriksen) Konfirmasjon. 1940. Foto: Alma Sandøy

SANNA:

5. Ved kaien. På tur på Sanna. Fra v. Jens Sandøy, Fritjof Holmen, Alma Holmen (g.Sandøy), Sigurd Sandøy. Foran fra v. Kristine Sandøy (g.Holmen), Anna Olsen (g.Holmen), Aagot Sandøy (g.Stangen). Engang på 1930-tallet.

6. På husvegg venstre side om veien ett par hus før Grendahuset. Astrid Svendsen sitter med barnebarnet Halvor Jørgensen på fanget, svigerdatter Olea Svendsen står med sin datter Astrid. 1947.

7. Kirkehelleren. Ved krysset i havnen hvor veien deler seg til Kirkehelleren og byn. Bak fra v. Ragna Olsen, Julla Olsen, Solveig Sandøy, Julianna Buene, Erik Buene med sønn Arne på armen.Foran fra v. Lilla Holmen, Alma Sandøy, Inge Olsen, Reinert Holmen. Ca. 1937.

SANDØYA:

8. Nord Sandøy, på høyre side veien helt intill det røde hus. Karoline renser dun sammen med sitt barnebarn Mette Ryan. Ca.1970. Foto: Alma Sandøy

9. Nord Sandøy, ved den blå ladugården. Aagot Sandøy og hennes søstersønn Arnt Sandøy med kalv.1933. Foto: Alma Sandøy

10.Nord Sandøy, til ventre for stranden. Sommer ved Sandskjærsanden.
Fra v. Kaia Sandøy, Julla Olsen, Margot Sandøy (g.Ryan), Aagot Sandøy (g.Stangen). Engang på 1930-tallet.

Du kan laste ned turkartet her eller gå til turistkontoret og få et eget kart.

Nyfotografering i Træna 2015

ALOHA!

Med prosjektet Træna-Hawaii ønsker vi å samle det historiske Træna og samtidig se fremover. Vår forhåpning er at ALLE som nå bor i Træna vil stille opp å bli fotografert, slik at vi kan få en felles samling av boende i Træna anno 2015.  Meld deg på fotograferingen nedenfor  så tar fotografen Maja Atterstig kontakt med deg om tidpunkt.

Knapp
Alle som deltar i fotografering vil motta sitt eget fotografi på trykk.

Om prosjektet

 I 1898 forlot Theodor Holmen sit hjem i Træna for å begynne en reise som tok ham til Honolulu, Hawaii. Han vendte aldri tilbake til barndomshjemmet. Tre år etter at Theodor reiste ble lillesøsteren Alma født, og hun forble boende i Træna hele sitt liv. I 1925 fikk Alma et kamera i posten. Avsender: Storebror Theodor Holmen, Honolulu, Hawaii. Han ville at lillesøsteren skulle lære seg å fotografere, slik at hun kunne sende ham bilder hjemmefra, på motsatt side av jordkloden. Alma ble flink med kameraet og dokumenterte livet i øygruppen og tok portrettbilder av mange av trænværingene. Noen av bildene sendte hun til Theodor, 10 000 nautiske mil unna. Fra Hawaii sendte Theodor brev og postkort, kokosnøtter, suvenirer, grammofonspiller og annet. Visse ting blir fortsatt ivaretatt av Alma’s etterkommere. Alma og Theodors brev-og bildeutveksling er en personlig dokumentasjon av et helt århundre, avbildet av to øyer på hver sin utkant av verden. Alma Sandøy etterlatte ca. 1000 bilder fra Træna og omkringliggende øyer. Alle disse bildene er ivaretatt gjennom prosjektet og kan sees på internett.

 

Hva skjer nå?

I Alma Sandøys ånd vil vi nå gjenoppta fotograferingen av beboere i Træna. Akkurat som hun gjorde i sin tid, vil vi fotografere innbyggerne, familie for familie, som bor her i Træna. Vi vil starte fotograferingen sommeren 2015 og fortsette resten av året. Det er fotografen Maja Atterstig som vil stå bak kameraet, hun arbeider til daglig på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, men er initiativtaker til prosjektet. Vårt håp er at ALLE er med, slik at vi kan få en felles samling av boende i Træna anno 2015, ca 90 år etter at Alma begynte å fotografere. Prosjektet vil også bli en del i kommunens utviklingsarbeid hvor vi skal tenke Træna i fremtiden og skape en felles visjon for Træna de kommende 90 år…

Meld deg på fotografering i prosjektet Træna-Hawaii her!

TAKK for at du vil delta!

Træna – Hawaii

Træna – Hawaii

En reise på 100 år og 10 000 nautiske mil, fra Holmen til Honolulu

I 1898 forlater Theodor Holmen hjemmet i Træna kommune for å begynne en reise som tar ham til Honolulu, Hawaii. Theodor emigrerer som hundretusenvis andre nordmenn i 1800 og vender aldri tilbake til sitt barndomshjem. Tre år etter Theodors avreise blir lillesøsteren Alma født. Alma vokser opp i Træna kommune og bor der til sin død i 1997. Dermed møtes aldri de to søsknene, men i 1925 får Alma et kamera i posten. Avsender: Theodor Holmen, Honolulu, Hawaii.
Alma lærer å ta bilder, fremkalle og lage kopier. Hun dokumenterer livet på øygruppen, tar portrettbilder av trænværingene og sender bilder til broren i Hawaii, 10 000 nautiske mil unna. Deres brev- og bildeutveksling blir en personlig dokumentasjon av et helt 1900-tall, avbildet av to øyer i ulike deler av verden.

Historiene inkluderer utvandring, økonomisk oppgang, børskrakket, 2 verdenskrig og industrialisering. Da Alma dør i 1997, finnes internett, og i dag, fotograferer vi og sender bilder til den andre siden av verden på et øyeblikk. Med prosjektet Træna – Hawaii ønsker vi å ivareta og formidle denne skildringen av et århundre med søsknene Alma og Theodor. Vi gjør også en ny, oppdatert fotografering av alle trænværingene i dag, i Alma Sandøys ånd. Fotograf Maja Atterstig har dokumentert ca 250 av havfolket.

På Træna  kan du se noen av alle bildene tatt av Alma og Maja, og du kan lese brevene fra Theodor.
Facebook kan du lese mer og du kan også se alle bildene på  Flickr.

 

Træna Hawaii på Facebook

På Facebook poster vi både bilder, brev og notater fra historien. Hold deg oppdatert på www.facebook.com/traenahawaii Bidra gjerne med bilder under hashtag  #trænahawaii på instagram

 

Alle bilder og brev digitalt (Arkiv i Nordland)

hawaiibrev

Alle bilder og brev er digitalisert av Maja Atterstig og Hannele Fors gjennom Arkiv i Nordland.  Se alle bilder og brev fra Alma Sandøy og Theodor Holmen i Arkiv i Nordlands flickralbum. Der er mer enn 1000 fotografier fra Alma Sandøy og ca 100 brev fra Theodors reise.

 

Utendørsutstilling på øyene i Træna

Vi har samlet noen av alle de tusen fotografier som Alma Sandøy tok i sin tid, og stillet dem ut på de plasser der hun tok dem. Gå turen mellom disse plassene og se hvor mye du gjenkjenner av motivet. Du må gjerne også ta dit eget bilde og laste det opp under hashtaggen #trænahawaii
Du kan laste ned turkartet her eller gå til turistkontoret og få et eget kart.

Portretter av Havfolket – Utstilling Træna Museum

Arkiv i Nordlands arkiv etter Alma Sandøy er utgangspunkt for en spennende fotoutstilling. Utstillingen er gjennomført av Maja Atterstig, som også har re-fotografert havfolket. 90 år etter at Alma mottar fotoapparatet med postbåten, begynner Maja Atterstig å fotografere dagens innbyggere i kommunen. I Almas ånd og med det gamle fotoapparatet fra Hawaii, tar Maja portrett av Trænas befolkning, husstand for husstand. I utstillingen er Majas og Almas portretter i dialog med hverandre. Utstillingen ble vist på Stormen bibliotek i Bodø (2017), og på Rana Museum (2016).

Deler av utstillingen vises 2018 på Træna Museum, på Træna Sykehjem og hos Almas sønn Jann Sandøy på Sandøya.

Foto: Enny Dørvær er portrettert av Alma Sandøy i 1950, og av Maja Atterstig i 2015.

Portretter av havfolket på Træna fyr

Den som kan ta turen ut til Træna fyr anbefales om å gjøre det. På godværsdager går det fint å legge til med egen båt. På muren henger 10 havfolk og blikker ut over sydlige breddgrader. Fotografiene er tatt av Maja Atterstig 2015 og satt opp i samband med Trænafestivalen 2016.

Guidete turer og opplevelser

   

Det finns flere spor på øyen fra Træna-Hawaii historien. Veggmalerier av Sonja Langskjær finns på Husøy og Sandøy. Og på det lokale Café Aloha kan du på hawaiistemning gjennom mat og drikke. Prøv for eksempel ølet Træna Hawaii, Annanas Pale Ale som Bådin Bryggeri laget.

Ønsker du guidet turer eller omvisning i museum, ta kontakt med Træna Turistkontor for tilbud.