Beste opplevelsen langt til havs!

Det er Foreningen Opplev Trænas visjon og med de orden ønsker vi velkommen til alle som har lyst å gjøre Træna til et sprakende øysamfunn med gode opplevelser året rundt. Foreningen består av en rekke personer, bedrifter og organisasjoner, både lokalt og utefra, som alle er engasjert i å utvikle Træna.

Forenings formål er å:

  • Markedsføre Trænas opplevelsestilbud og jobb med omdømmebygging
  • Skape plattformer for samarbeid mellom lokale aktører og aktører utenfra
  • Igangsette nye prosjekter som gagner opplevelsesnæringen
  • Øke opplevelsesnæringen og generere inntekter til øyene
  • Være en pådriver for gode samferdselstilbud

Våre verdier 

Samarbeide – gjøre hverandre gode
Respekt
Kvalitet i alle ledd
Informerende – Lettvint – Forenkling
Helhet
Spesielt – Eksotisk
Nærhet

Aktiviteter
Opplev Træna gjennomfør aktiviteter for medlemmene og arrangement for besøkere. Vinterfestivalen Ta Træna med Storm er foreningens hovedaktivitet. Utover det medvirker foreningen i lokale prosjekt, regionale utviklingsprosjekt og er åpen for nye samarbeider.

Medlemmer & medlemskontingent
Alle som tilslutter foreningens visjon, formål og verdier kan bli medlem.
Fullverdig medlem med møte- tale-, forslagsrett og stemmerett på årsmøte betaler 1000kr/år.
Støttemedlem med møte- tale og forslagsrett på årsmøte betaler 200kr/år.

Ta kontakt om du vil bli medlem!