Kommuneplan 2030

Træna kommune jobber med ny kommuneplan. Kommuneplanen skal synliggjøre utfordringer, mål og strategier for øysamfunnet og legge ut retningslinjen for framtidige satsninger og planlegging. Det blir en visjon for Træna, som viser hva slags samfunn vi vil være. I arbeidet er det lagt opp for mye involvering og alle i samfunnet er viktige som bidragsytere i prosessen.

Hva har blitt gjort?

For å kunne gjøre Kommuneplanen (Samfunnsdel + Arealdel) måtte vi først gjøre et Kunnskapsgrunnlag som samler den nåværende kunnskapen om samfunnet Træna. Her handlet det om å se på tall, statistikk og  informasjon om befolkningsutvikling, demografi, levekår, næringsliv, sysselsetning, samferdsel, miljø og landbruk, klima og energi, utdanning, kultur osv.  Etter å ha laget kunnskapsgrunnlaget ferdig, har vi sammenstilt samfunnsdelen, og deretter satt i gang med med arealdelen.

Arbeidet inneholder følgende deler:

  1. KUNNSKAPSGRUNNLAGET til kommunal planstrategi – utarbeidet våren 2016
  2. Planstrategi (med oversikt over hvilke planer som finnes i Træna kommune nå, hvilke som skal kuttes, bli oppgradert eller rulleres. Dette blir en ryddig hierarki over gjeldende planer)
  3. KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL – TRÆNA 203 dette er den delen av planen som blir den bærende og som viser veien fram for Træna.
  4. Arbeide med arealdelen, som peker ut den fysiske utviklingen med arealer og dess bruk.

AKTUELT høsten 2018: AREALPLAN

 

Innspill og medvirkning

I hele arbeidet er det viktig at det er mange representert slik at det blir et bredt fundament å stå på. Dels for kommunen, men også for alle andre aktører som har en rolle i våres samfunn.

I arbeidet med arealplanen ønsker vi innspill fra grunneiere, aktører og innbyggere – Les nyheten på Træna Kommune sin hjemmeside og send gjerne inn forslag/innspill senest 15.nov 2018. 

Linker her til den eksisterenede arealplanen for:

skjermbilde-2016-12-18-kl-20-06-48

Workshops og dialogmøter

Se bilder fra Workshop og last ned material fra workshops
lysebilder workshop 14 mars

2016-03-14 22.26.32 2016-03-14 22.26.57

2016-03-15 20.34.25 2016-04-04 11.47.37

bild ledergruppen 2016-03-15 19.28.29

Bilder oven: Workshop i Selvær, i Rådhuset på Husøya, i ungdomsskolen og med ledergruppen

 

Ta kontakt for mer informasjon
gunn.eliassen@trana.kommune.no
moa@trana.kommune.no