Træna er en av Norges minste kommuner og ligger langt til havs. Det innebær både potensialer og utfordringer. For å utvikle Træna til en bæredyktig øykommune med et allsidig næringsliv, en levende kultur og som et attraktivt besøksmål har vi startet et felles prosjekt som går under navnet Tenk Træna.
Kommunen, fylke, næringsliv, ideelle krefter lokalt og regional er med og tenker vekst og utvikling, forbedring, nyskaping, innovasjon og tilflytting. Vi vil forbedre for oss som bor her og tilrettelegge for dem som vil etablere seg her.

Utviklingsarbeidet består i fire fokusområder:
1. Fiskeri og havbruksnæring
2. Opplevelse og turismenæring
3. Kultur og kulturentreprenørskap
4. Lokalsamfunn og stedsutvikling

MÅLSETNINGER

Overgripende målsetning er at utvikle Træna på et bæredyktig måte så vell økonomisk, som sosialt og miljømessig. Det innebær å gjøre det ennå mer attraktivt å bo i Træna og å bredde næringslivet slik at virksomhetsgrunnlaget blir stabilt. Folketallet skal være stabilt eller økende. Træna skal være et forbilde for livskraftige og moderne småsamfunn.

Målsetninger innenfor de aktuelle satsningsområdene er:

Opplevelse & turisme
Mål: Træna er en attraktiv opplevelsesdestinasjon som bidrar til økt besøksnæring i Helgeland, og som har attraktive overnattingsalternativer.

Fiskeri & havbruksnæring.
Mål: Træna har ett brett næringsliv med bedrifter innenfor modern havbruk. Træna er et etablert navn kjent for høy kvalitet i både tjenester og produkter.

Kultur & Kulturentreprenørsskap
Mål: Træna er kjent som en plass for kulturbegivenheter og har attraksjoner som tiltrekker besøkere hele året.

Lokalsamfunn & stedsutvikling
MÅl: Træna har en aktuell kommuneplan som muliggjør fysiske og næringsmessige etableringer og som viser en bæredyktig og langsiktig utvikling av øyene.

 

MÅL 2015-2017

  • Ett attraktivt overnattningskonsept er etablert
  • Ett næringsbygg er etablert
  • Nye arbeidstilfellen er skapt
  • Minst en trænaprodukt er på markedet
  • Minst en ny attraksjon/sted/begivenhet har skapt ’reason to go’til Træna
  • Besøksnæringen er økt under alle deler av året
  • Ny kommuneplan og arealdel er implementert

 

Noen av de prosjekter som er satt i gang, kan du lese om her på siden. For eksempel har vi et arbeide med utvikling av tang og tare, etablering av nytt overnattingssted på Selvær, et kulturprosjekt om Trænas kobling til Hawaii.
Vi har også startet et selskap for å hjelpe unge å starte fiskerbedrifter, og en forening for utvikling av turisme- og opplevelsestjenester på øyene.
Et prosjekt som har fått en del oppmerksomhet i media er Trænas Artist in Residence, hvor man kan søke om å bo på Træna i 1-3 måneder og samtid lage noe kreativt. AIR Træna som det kalles, er nå utvidet med et Business in Residence og et Chefs in Residence.

Det er mye på gang, og det skal mye mer til..
Har du en idé om utvikling på øyene? Ikke nøl med å ta kontakt.
Vær med og tenk Træna du også!